33 lessen die ik overnam van mensen die veel slimmer zijn dan ik

Het leven kent drie grote uitdagingen. De wereld ontdekken, onszelf leren kennen en de ander begrijpen. Een uitdaging die we niet alleen aangaan, maar waarin we mogen leren van de wijsheid van anderen. 

Het afgelopen jaar heb ik veel levenslessen verzameld van mensen die veel slimmer zijn dan ik. Lessen die mijn leven dagelijks beïnvloeden en die mij gevormd hebben. Om mijn 33e verjaardag te vieren wil ik deze lessen graag delen. Ik hoop dat ze je inspireren. 

Dit zijn de 33 lessen die ik overnam van mensen die veel slimmer zijn dan ik. Zitten er lessen tussen die voor jou van toepassing zijn? Neem ze vooral over – dat heb ik immers ook gedaan.

It is impossible for anyone to begin to learn that which he thinks he already knows.

1. Het leven verandert – soms bijna dagelijks. Voor sommigen is dat een reden om niet te leren, maar voor mij is het een instructie om een open houding te hebben. Epictetus zegt dat je niet kunt leren wat je denkt al te weten. Daarom wil ik ontvankelijk zijn en het Japanse Soshin – de geest van de beginner – toepassen. 

You are always building your own house

2. Ik ben doodsbang om te publiceren, maar Joshua Medcalf stelde me gerust. Je bouwt je eigen huis, schreef hij in Chop Wood, Carry Water, en dat doe je voor jezelf. Zijn woorden motiveren me; breek los van de normen voor creatie, zoek een baan die bij je past, besteed je vrije tijd zoals jij dat leuk vindt. Het is ook een waarschuwing. Let op: jij bent verantwoordelijk voor wat je ervan maakt.

Go positive, go first

3. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat zijn de woorden van Peter Kaufman, maar dan duidelijker en scherper. Wees positief en wees de eerste. De woorden echoën door mijn hoofd telkens wanneer ik iemand op straat begroet of aan dierbaren vraag hoe het met ze gaat. 

Het is één van mijn favoriete speeches en is de moeite waard om te luisteren.

Be the leader you wish you had

4. Wees de leider die je wenste te hebben. Dat is de opdracht van Simon Sinek, maar voor mij betekent het meer. Het is een karaktertest. Wees de man, de vriend, de collega die je wenst te hebben. Dat is wat de mensen om mij heen nodig hebben.

How can you wonder your travels do you no good, when you carry yourself around with you?

5. Je neemt jezelf mee. Dat is de boodschap van Socrates. Ik kan naar fantastische bestemmingen afreizen, maar als het van binnen niet goed zit, dan zal ik ook daar niet gelukkig zijn. Hoe ik me voel is belangrijk. Daarom zoek ik naar wijsheid om mijn beste zelf te kunnen zijn.

So it is: we are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it… Life is long if you know how to use it.

6. Vorig jaar zette Seneca mijn wereld op zijn kop met On the Shortness of Life. Ik kom altijd tijd tekort en dat komt misschien wel omdat ik teveel wil. Nu probeer ik mijn tijd te investeren in wat ik echt belangrijk vind. Ook al is dat nog een hele zoektocht. 

You could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. 

7. Marcus Aurelius stuurde meer dan 15 jaar lang het Romeinse Rijk aan vanuit het met de pest besmette Rome. Hij keek de dood dagelijks in de ogen en dat motiveerde hem om het goede te doen, te denken en te zeggen. Voor mij is het een herinnering om taken direct uit te voeren, ruzies goed te maken, en te zeggen: “ik hou van je” – omdat ik niet weet hoeveel kansen ik nog krijg. 

No man steps in the same river twice 

8. Herhaling is monotoon, maar niet voor wie goed observeert. De man en de rivier zijn veranderd wanneer zij elkaar opnieuw ontmoeten. De oproep van Heraclitus is om aandacht te hebben voor wat je denkt te kennen. Lees boeken die je al eens hebt gelezen en kom tot nieuwe inzichten. Loop dezelfde route en zie het onverwachte. Herontdek je relaties. Je zult zien dat ze veranderd zijn.

Your feelings don’t want you to work hard, hard work sucks… [but] if a thing is important for your success, it doesn’t matter how you feel about it, it just needs to be done.

9. Over gevoelens gesproken. Het is Ed Latimore die mij, in deze tough-love podcast, aanspreekt om door te zetten als ik geen zin heb. Dat hardlopen het eerste is wat ik doe wanneer ik ‘s ochtends opsta, heb ik mede hieraan te danken. Emotie is belangrijk, maar soms moet iets gewoon gebeuren. Dit helpt me om dat te doen.

The dread of doing a task uses up more time and energy than doing the task itself

10. Rita Emmett helpt mij om uitstelgedrag te voorkomen. Daar kom ik helaas soms pas achteraf achter, als ik tegen mezelf zeg “was dat nou zo moeilijk?” 

Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.

11. De woorden van Warren Buffett zijn een levendige reminder; dat de dingen die je elke dag doet sterke kettingen vormen, die je maar moeilijk kunt doorbreken. Als ik bezig ben met één van mijn gewoontes dan herinner ik mezelf aan deze woorden – dat het elke dag een stukje makkelijker zal gaan.

Never miss twice

12. Het moment dat zelfs de sterkste gewoontes een dag worden overgeslagen is onvermijdelijk. Eén keer missen is een incident. Twee keer missen is een patroon. De woorden van James Clear bemoedigen me om na mislukking opnieuw te starten.

If you can meet with Triumph and Disaster. And treat those two impostors just the same.

13. Voorspoed en tegenspoed zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wie meespeelt in het spel van het leven krijgt hoogstwaarschijnlijk met beide te maken. Rudyard Kipling noemt ze beide bedriegers. Dat heeft mij al vaak geholpen om op te staan na falen en nederig te zijn bij succes. De woorden hangen vereeuwigd in steen boven de ingang van het Centre Court van Wimbledon, maar zouden eigenlijk in ieder kantoor en elke wedstrijdruimte moeten hangen.

Dat heb ik ook weleens gedaan

14. Ik ben vast niet de enige puber die wel eens stomme dingen heeft gedaan. Het kwam dan ook regelmatig voor dat ik aan mijn vader moest uitleggen wat er was gebeurd, maar zijn reactie was anders dan je zou verwachten. Als ik iets doms deed, dan zei hij: dat heb ik ook weleens gedaan. Dat helpt me nog steeds om met een nuchtere blik naar fouten te kijken. Soms is falen onvermijdelijk. Leer ervan en geef jezelf, maar ook de ander een tweede kans. Bedankt, pap!

Whenever you feel like criticizing anyone, just remember that all the people in this world haven’t had the advantages you’ve had.

15. Wat heb ik een geluk gehad. Met familie en vrienden die van me houden, met de plek waar ik ben opgegroeid, met het werk wat ik doe en de kwaliteiten die ik bezit. Geluk dat niet aan iedereen is gegeven. De opening van F. Scott Fitzgerald’s boek The Great Gatsby zie ik als een constante herinnering om dankbaar te zijn voor de voordelen die ik heb en om met compassie te kijken naar mensen die minder geluk hebben gehad. 

1 op de 3 mensen mag mij niet – en dat is oké.

16. Ik weet niet wie het me verteld heeft of waar ik de les heb opgedaan, maar de boodschap is blijven hangen: 1 op de 3 mensen mag mij niet. Door wie ik ben, de overtuigingen die ik heb of door de mensen met wie ik omga. Ik kan niet alle harten winnen en dat probeer ik ook niet. Is niet harteloos, doet soms best pijn, maar ik kan me beter richten op de mensen die wel op mij zitten te wachten.

When someone tells you something is wrong, they’re almost always right. When someone tells you how to fix it, they’re almost always wrong.

17. Dit credo leerde ik van Ryan Holiday, die het op zijn beurt weer van andere schrijvers leerde. Zo kan ik erkennen dat er iets mis is, maar ook te zoeken naar een oplossing die past bij mijn werkwijze en mijn kennis. De input van de ander is een welkom perspectief – al moet ik mezelf daar wel wat vaker aan herinneren.

If that person really knew me and my flaws they’d have said something much, much worse.

18. Als iemand iets negatiefs over mij zegt, dan denk ik aan de woorden van Epictetus. Het helpt mijn ego klein te houden, zodat ik me niet teveel laat raken door wat de ander ervaart. Klinkt negatief, is een innerlijke burcht.

If you can trust yourself when all men doubt you. But make allowance for their doubting too.

19. Rudyard Kipling schreef het prachtige gedicht If voor zijn zoon, om hem te leren wat het is om een man te zijn. Elke zin in dit gedicht is prachtig, maar deze raakt me in het bijzonder. Vastberaden in twijfel en nederig tegelijk. Dat is wie ik zijn wil.

“Sommige wegen moet je niet inslaan”

20. Mijn coach Nienke, gaf me deze woorden mee. Ze zei: “Remco, sommige wegen moet je niet inslaan”. Als een gedachte je niet verder helpt of een vraag geen antwoord kent, besteedt er dan geen energie aan. Sindsdien heb ik mezelf regelmatig weerhouden van destructieve gedachten. 

“Avoiding stupidity is easier than seeking brilliance.”

21. Wat moet ik niet doen; dat is de kernvraag van inversie – het omkeren van problemen. Door dit mentale model ben ik acuut betere keuzes gaan maken. Ik ontdekte het op de website van Shane Parish, die er een fantastisch artikel over heeft geschreven.

“Every yes means a no”

22. Ik weet niet van wie ik de les geleerd heb, maar het was één van de pijnlijkste lessen van het afgelopen jaar. Ik zei ja tegen kansen, ideeën en projecten, maar langzaam kwam de realisatie dat ik niet alles kon doen. De prijs van een ja, is een nee op een ander vlak. Daar wil ik in het volgende levensjaar meer op gaan letten.

“Is it business or busyness?”

23. De woorden voor werk en druk zijn verschillen slechts één letter. Het verschil in taken is soms net zo klein. Is wat ik doe nuttig of doe ik het om bezig te zijn?

“Shortcuts make for long delays”

24. In een wereld van kwartaalcijfers en snelle winsten, zijn de woorden van J R R Tolkien een herinnering dat de kortste weg voor veel vertraging kan zorgen. Dat geldt overigens niet alleen voor corporate, maar ook voor relaties die we onderhouden, de manier waarop we onszelf voeden en het resultaat wat we in sport willen behalen. Daarom speel ik het lange spel. Ook al geeft dat vandaag minder resultaat.

Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air. You name them – work, family, health, friends and spirit – and you’re keeping all of these in the air. You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But, the other four balls – family, health, friends and spirit – are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered. They will never be the same. You must understand that and strive for balance in your life.

25. Soms ben ik zo druk met mijn werk, dat ik vergeet dat ik ook nog andere verplichtingen heb: mijn familie, vrienden en mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, en ik ben vast niet de enige. Deze analogie van Brian Dyson wil ik aan iedereen meegeven die weleens worstelt met zijn werk-privébalans. 

In real life it is always the anvil that breaks the hammer

26. Ik heb een sterke innerlijke drang om altijd maar door te gaan. Het is één van mijn grootste pluspunten, maar ook mijn grootste valkuil. De waarschuwing van George Orwell neem ik dan ook uiterst serieus. Het is altijd de hamer die breekt. Nooit het aambeeld. Heel soms, stop ik daarom met hameren.

“What do you do with your money?” “Nothing really” “So why try so hard to earn lots more of it?” 

27. Wow! Tim Ferris stelde deze vraag aan Ryan Holiday en wat ben ik blij dat Ryan hem deelde. Zet mij ook aan het denken: hoeveel geld heb ik eigenlijk nodig? 

That’s how it seems to go; we’re never happy with what we have, we want what others have too. We want to have more than everyone else. We start out knowing what is important to us, but once we’ve achieved it, we lose sight of our priorities. Ego sways us, and can ruin us.

28. De passage in Ego is the Enemy van Ryan Holiday opende mijn ogen; ik stel doelen, haal ze en wil dan toch weer meer, ik zie mensen met meer invloed, meer atletisch vermogen, meer geld en wil dat ook. Ego wijst de weg, maar zet me op een dwaalspoor. 

You can never get enough of what you don’t really want.

29. Waar wordt je echt gelukkig van? Welke mensen, welke spullen, welke baan en welke hobbies maken je blij? Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met de boodschap van Rick Hanson – zoeken wat ik echt hebben wil. De rest zal nooit genoeg zijn.

Not happy he who thinks himself not so

30. Emoties sturen onze gedachten, maar onze gedachten sturen ook onze emoties. Ik ben blij dat Seneca me helpt om geen om actief te zoeken naar hoe ik mijn dag een klein beetje beter kan maken. Zelfs al begint dat met mentale acrobatiek.

Freedom cannot be won without sacrifice. If you set a high value on her, everything else must be valued at little. 

31. Nog een les van Seneca, want wat deze man zegt is puur goud. Wil je vrij zijn, dan betaal je daar een prijs voor. Doet me denken: wat heb ik over voor mijn vrijheid en wat wil ik voor vrijheid betalen?

A society grows great when old men plant trees in which shade they know they shall never sit in.

32. Steeds als ik dit Griekse spreekwoord zie krijg ik kippenvel. Dit is ultieme onbaatzuchtigheid en lange termijn denken; bomen planten in wiens schaduw je nooit gaat zitten. 

Waste no more time arguing what a good man should be. Be one.

33. De belangrijkste les voor vandaag komt van Marcus Aurelius. Vaak komen we niet verder dan discussiëren over wat het goede is en waarom het niet lukt om het toe te passen. Acties spreken luider dan woorden. Wordt een goed mens. We hebben ze hard nodig!

Scroll naar boven